الگوی کشت در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی طرح شودبه گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست حمید ظهرابی در کارگاه تبادل تجربیات پروژه مدیریت تالاب اکولوژیک تالاب انزلی اظهار کرد: ضروری است نمایندگان مجلس طی طرحی الزام به کشت مطابق با الگوی اقلیمی مناطق را پیگیری کنند.
ظهرابی افزود: موضوع الگوی کشت در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی طرح شود و رویکردها در بخش کشاورزی باید به سمتی پیش رود که پایداری اکوسیستم را تامین کند.

*** مدیریت تالاب ها درست نبوده است
ظهرای گفت: چالش های موجود در تالاب ها نشان می دهد شیوه مدیریت این حوضه های آبی درست نبوده است.
به گفته وی، شیوه بهره برداری از منابع نادرست بوده و فشاری که بر اکوسیستم وارد می شود فراتر از توان و ظرفیت آن است که نتایج آنرا می توان در خشک شدن تالاب ها مشاهده کرد.
وی با اشاره به اهمیت بسیار زیاد تالاب ها در محیط زیست گفت: تالاب ها شاخصی از وضعیت مدیریت در حوضه آبریز هستند اما می بینیم با تمام این ارزش ها و کارکردها در راستای حفظ تنوع زیستی و تامین معاش اهالی بومی، با چالش های زیادی مواجه هستند که نشاندهنده شیوه نادرست این بخش است.
وی با اشاره به شرایط خشکسالی در کشور گفت: بیشتر تالاب های کشور دچار مشکل هستند که برای رفع آن باید تمام بخش ها با همکاری و همدلی گام بردارند.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات تالاب ها در یک یا دو روز به وجود نیامده که در مدت زمان کوتاهی برطرف شود، گفت: رفع چالش ها در حوضه های آبریز و تالاب ها نیازمند تدوین برنامه بلند مدت با مشارکت همه ذینفعان است که در این راستا باید با اقدامات کنترل شده تحت مدیریت یک مجموعه واحد برای رفع خشکی تالاب ها تلاش کنیم.
ظهرابی با اعلام اینکه آب در تمام حوزه های کشور چالش محسوب می شود، اظهار داشت: با متقاضیان و مدعیان زیادی برای تامین حقابه تالاب ها مواجه هستیم و در مصوبات هیات دولت نیز کشاورزی و صنعت نسبت به تامین حقابه تالاب ها در اولویت بالاتری نسبت قرار دارند.
وی ادامه داد: معیشت و اشتغال، مسائل اقتصادی در مقابل تامین حقابه و نیاز آبی تالاب ها در تناقض است که همه باید تلاش کنیم این تناقص ها برطرف شود.
ظهرابی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی باید اقدامات جدی برای رفع اقدامات پیش آمده داشته باشد گفت: با ضوابط و شیوه های کنونی مدیریت منابع نمی توانیم چالش های آب را حل کنیم.
وی با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت، توجه به پتانسیل ها باید در دستور کار بخش کشاورزی قرار گیرد، گفت: در حال حاضر با همه مشکلات، بخش کشاورزی نمی توان الگوی کشت مناسب ارائه کند و محصولات با ارزش افزوده پایین و مصرف آب زیادی استفاده می شود.

*** در برنامه محیط زیست دریای خزر یک شبکه از مناطق حفاظت شده ایجاد شود
همچنین پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت همکاری منطقه ای در مسائل زیست محیطی دریای خزر گفت: پس از فروپاشی اتحادیه شوروی در سال 1991و تبدیل آن به کشور های استقلال یافته، با وجود اقتصاد شکننده کشور های تازه استقلال یافته و بهره برداری شرکت های بزرگ نفتی، نگرانی هایی در دنیا بر اکوسیستم های شکننده دریای خزر مطرح شد.
وی ادامه داد: جامعه جهانی از جمله صندوق تسهیلات جهانی، برنامه محیط زیست دریای خزر، برنامه توسعه سازمان ملل، اتحادیه اروپا از کشور های استقلال یافته و ایران بازدید کردند و خواستار شکل گیری برنامه منطقه ای زیست محیطی در منطقه خزر شدند.
فرشچی تصریح کرد: صندوق تسهیلات جهانی روشی در منطقه در پیش گرفت که قبل از اینکه وضعیت محیط زیست منطقه را شناسایی کند برنامه محیط زیستی در منطقه دنبال کرد.
وی با اشاره به اینکه دسترسی به اطلاعات علمی چالش اصلی در زمان گذشته بود، گفت: مشکلات زیست محیطی دریای خزر منطقه ای است و باید با همکاری کشور ها حل شود.
فرشچی با اشاره به اینکه کنوانسیون تهران ابزار قانونی برای همکاری کشور های منطقه خزر است، گفت: در این کنوانسیون مسئولیت کشورها و نحوه همکاری کشور ها مشخص شده و صندوق تسهیلات جهانی نیز حمایت مالی کرد.
فرشچی با بیان اینکه باید در برنامه محیط زیست دریای خزر یک شبکه از مناطق حفاظت شده ایجاد و تجربیات کشور ها را به اشتراک گذارد، گفت: اطلاعاتی از قبیل مطالعات تنوع زیستی، حفظ زیستگاه ها و تالاب های منطقه که توسط سایر کشور ها انجام شده است می تواند در اختیار سایر کشور ها قرار گیرد تا تجربیات خود را ارتقا دهند.
وی با تاکید بر اینکه نقش مشارکت مردمی در مدیریت تالاب ها و حفظ تنوع زیستی مطرح است، گفت: استراتژی مشارکت مردم در مدیریت تالاب ها در کشور تدوین شده است.
فرشچی ادامه داد: پروتکل تنوع زیستی در کنوانسیون تهران یکی از مهمترین پروتکل ها است و پروتکل مقابله با آلودگی، کنترل آلودگی با منشاء خشکی، پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی از دیگر پروتکل های کنوانسیون های تهران است.

*** همکاری های زیست محیطی در منطقه باعث جلوگیری از تنش های سیاسی می شود
وی با تاکید بر اینکه کشور های ساحلی متاثر از فعالیت های دریایی هستند اظهار داشت: همکاری های زیست محیطی در سطح منطقه باعث جلوگیری از تنش ها و تقابل های سیاسی می شود.
فرشچی ادامه داد: همکاری های زیست محیطی در دریای خزر خود مثالی از همکاری های منطقه ای است که منجر به کاهش تنش ها در این منطقه شده است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: پس از سه دوره همکاری منطقه ای در دریای خزر بانک جهانی، برنامه محیط زیست سازمان ملل بعد از سال 2012 تسهیلات جهانی حمایت مالی را ادامه نداد و پرداخت حق عضویت کشور های منطقه برای اجرایی کردن کنوانسیون تهران کفایت نمی کند بنابراین کشور های عضو باید به دنبال منابع مالی بین المللی دیگری باشند.
وی با بیان اینکه باید تعامل کنوانسیون تهران با پروژه هایی در سطح منطقه حساب شده و برنامه ریزی شده باشد، گفت: کنوانسیون تهران می تواند با پروژه مدیریت تالاب انزلی ارتباط خوب و حساب شده ای داشته باشد.
*** ایده داشتن شبکه تالاب ها در دریای خزر محقق می شود
فرشچی با اعلام اینکه ایده داشتن شبکه تالاب ها در دریای خزر محقق می شود، گفت: یکی از برنامه های کنوانسیون تهران تنوع زیستی است و می تواند ارتباط خوبی با برنامه های کشور از جمله پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی برقرار کند.

*** حلقه گمشده در مدیریت مناطق عدم هماهنگی بین دستگاه ها
حمید گشتاسب مدیر کل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست هم در این کارگاه با اشاره به شرایط فرسایش خاک، بحران افزایش جمعیت، توزیع نامتوازن منابع ، آلودگی و خشکسالی در کشور گفت: پیشگیری از تخریب مناطق تحت مدیریت یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و یکی از موفق ترین برنامه های این سازمان پروژه مدیریت تالاب انزلی است.
به گفته گشتاسب، حلقه گمشده در مدیریت مناطق حفاظت شده عدم هماهنگی بین واحدها و دستگاه های دولتی است که آسیب زیادی به مناطق وارد می کند.
وی ادامه داد: تالاب کف حوضه آبریز است و برای حفاظت آن باید تمام حوزه مدیریت شود این درحالی است که هیچ قانون برای مدیریت فاضلاب، پسماند، آتش سوزی و سایر مشکلات در حوضه آبریز نداریم.
گشتاسب با اشاره به همکاری بخش های مختلف استان گیلان برای مدیریت تالاب انزلی گفت: جلسات کمیته تالاب انزلی به ریاست استاندار گیلان تشکیل می شود و همه دستگاه های مسئول برای مدیریت تالاب انزلی همکاری می کنند که می تواند الگویی برای مدیریت سایر تالاب ها باشد.

*** سیاست سازمان حفاظت محیط زیست رویکرد زیست بومی در تالاب ها است
همچنین مسعود باقر زاده کریمی معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تجربه و تلاش چندین ساله تیم کاری مشترک ایران و ژاپن برای احیای تالاب انزلی گزارش می شود، گفت: سیاست سازمان حفاظت محیط زیست رویکرد زیست بومی در تالاب ها است و پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی پیشرو ترین و قدیمی ترین پروژه در حوضه تالاب ها است و بر اساس رویکرد زیست بومی هدف گذاری شده است، نگاه آن به کل حوضه آبریز بوده و برنامه عملیاتی و اجرایی تهیه کرده است.
به گفته باقر زاده، در حال حاضر ظرفیت خوبی در پروژه تالاب انزلی وجود دارد و زمینه های مختلفی از جمله پایش، مشارکت مردمی، ساختار سازی، هماهنگی دستگاه اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه شاید اثرات معنا داری در تالاب انزلی مشاهده نمی شود و این موضوع باید آسیب شناسی شود، گفت: فعالیت های این پروژه باعث شده است که در حوضه تالاب ها که قبلا هیچ قانون و پروتکلی نداشته، تجربیات و اطلاعات زیادی در دسترس قرار گیرد که امیدواریم این تجربیات چراغ راهی برای آینده باشد.
کارگاه تبادل تجربیات پروژه مدیریت تالاب اکولوژیک تالاب انزلی با حضور حمید ظهرابی، سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست،پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست،حمید گشتاسب مدیر کل دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، قربانعلی محمد پور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان ،توموئو آئوکی، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا و جمعی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
توموئوآئوکی مشاور ارشد تیم جایکا در این کارگاه گزارشی در خصوص پیشرفت کلی فعالیت های پروژه ارائه کرد.
علمی 9014**
تنظیم: کیمیا عبدالله پور*انتشر: محتشمی پورانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید