بارش تابستانه در بستک موجب خوشحالی مردم شدسعیده خوارزمی روز دوشنبه درگفت وگوبا خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همچنان احتمال بارش در مناطق کوهستانی به دلیل وزش بادهای شرقی که رطوبت هوا را در مناطق مستعد کوهستانی به جو منتقل می کنند وجود دارد.
وی ادامه داد: مناطقی مانند بستک، بشاگرد، حاجی آباد، شمال بخش مرکزی بندرعباس از جمله این نواحی که برای بارش باران های تابستانی مستعد هستند.
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان به تغیرهای دمایی هرمزگان در روزهای آینده اشاره کرد و اظهار داشت: تغیرهای دمایی به دلیل وجود رطوبت در استان تغییرهای یک و 2 درجه ای خواهد داشت.
خوارزمی اضافه کرد: بستک در روز گذشته با 47 درجه سانتی گراد بیشترین دما و حاجی آباد با 23 درجه کمترین دما را در روز گذشته داشتند و دمای شهر بندرعباس هم در این روز بین 31 تا 37 درجه سانتی گراد نوسان داشت.
3219/ 6048
خبرنگار : عزت الله معمار باشی ** انتشار دهنده : خلیل تنیدهانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید