میزگرد بررسی راه های جلوگیری از آتش سوزی ها درجنگل های لرستان برگزار شدبه گزارش ایرنا، دراین میزگرد به ضرورت و اولویت حفاظت و نگهداری از منابع و ذخایر طبیعی استان لرستان پرداخته شد و با توجه به اینکه همه ساله با شروع فصل گرما بخش قابل توجهی از مراتع و جنگل های بلوط لرستان در میان شعله های آتش از بین می روند به ارائه راهکارهای پیشگیرانه از این معضل در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی از دیدگاه علمی و کارشناسی پرداخته شد.
بنا بر گرفته کارشناسان حاضر در این میزگرد همه ساله بخش قابل توجهی از مراتع و جنگل های استان بنا به دلایلی اعم از نیاز، نبود شغل، نبود سوخت، تهیه زغال، اجرای طرح های عمرانی و نبود اطلاعات، آگاهی و آموزش لازم درخصوص اهمیت جنگل ها از بین می رود.
محققان، پژوهشگران و کارشناسان صاحب نظر شرکت کننده در این میزگرد بر این باورند که در گام نخست باید بدون انکار واقعیت میزان دقیقی از آمار مراتع و جنگل هایی که بر اثر آتش سوزی از بین می روند به مسئولان بالادست اعلام شود تا بتوان منابع مالی و اعتبارات لازم برای خرید تجهیزات، امکانات مورد نیاز و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در عرصه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را تامین کرد.
منازعات محلی بصورت درگیری و منازعه بین روستائیان و عشایر، ضعف اجرای قانون، از بین رفتن پوشش گیاهی، نبود مدیریت پس از آتش سوزی، عدم پراکنش دام در سطح چراگاه ها، خشکسالی ها و تغییر در نحوه کوچ عشایر در شمار مهمترین علل وقوع آتش سوزی در جنگل های استان لرستان بودند که از سوی محققان، مسئولان و کارشناسان فعال در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست شرکت کننده در این میزگرد عنوان شدند.
مشروح این میزگرد بزودی در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی استان لرستان به نشانی http://www.irna.ir/lorestan منتشر می شود؛ همچنین چکیده ای از آن در اینستاگرم و کانال تلگرامی اخبار ایرنا لرستان به نشانی irnalorestan@ منتشر می شود.
1920/3022
خبرنگار:مهری دریکوند ** انتشاردهنده: احسان کردیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید